انجمن صنفی کارگران و استادکاران سپیدان و حومه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

درباره انجمن

انجمن صنفی کارگران و استادکاران شهرستان سپیدان و حومه در تاریخ1389/06/05با شماره ثبت 281-3/1-16 در اداره کا تعاون،کار و رفاه اجتمایی استان فارس به ثبت رسیده 

و فعالیت به کار خود را از همین تاریخ شروع نموده است تا تاریخ 1396/05/10 که به انجمن های تخصصی تبدیل شده است که یکی از این انجمن ها به نام انجمن صنفی کارگران

و استادکاران شهرستان سپیدان و حومه در رشته بنای سفتکار- آرماتوربند-قالب بند-بتن ریز- بتن ساز-نگهدار بتن می باشد که اعضای هیت مدیره به نامهای 

 

طراحی سایت و سئو توسط سپید پیام برتر سپیدان
Top