انجمن صنفی کارگران و استادکاران سپیدان و حومه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خدمات انجمن

انجمن صنفی کارگران و استادکاران شهرستان سپیدان و حومه جهت ارتقای مهارت و زندگی اعضا تلاش می نماید و دیگر اهداف این مجموعه به شرح زیر می باشد:

1-برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو

2همکاری باوزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار

3-حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی

4- جمع آوری اطلاعات،برسی و تحقیق درباره مشکلات،شناخت نیازها و اولویتها

5-تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا

6- تلاش در برسی و تحقیق در خصوص مشکلات،نارسایی های اقتصادی،مهارتی،افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادات به اعضا،مدیران و مسولان مربوط

7-شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی

8- همکاری در جهت تاسیس،تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا بارعایت مقررات مربوط

طراحی سایت و سئو توسط سپید پیام برتر سپیدان
Top