انجمن صنفی کارگران و استادکاران سپیدان و حومه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارگران،ساختمانی

روزنامه رسالت

بختی که با کارگر یار نیست

توضیح صاحب نظران در مورد کارگران فصلی ساختمانی 

بختی که با کارگر،یارنیست

روزنامه رسالت یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۱
 

| گروه اجتماعی| مرضیه صاحبی | 
چه زمستان باشد و چه بهار، بخت با «فصلی ها» یار نیست. گستره فعالیت شغلی برای کارگران فصلی به شدت محدود شده است. به عبارت دیگر، در وضعیت اقتصادی فعلی و در حالی که واحدهای صنعتی و صنعت ساختمانی رونق چندانی ندارند، بازار کار، چندان به کام کارگران فصلی نیست.
کارگران فصلی نسبت به کارگران عادی، روزهای سخت تری می گذرانند و چالش های بیشتری هم دارند، زیرا آنها باتوجه به نداشتن کارفرمای مشخص، از داشتن قراردادهای کار بی بهره اند و نظام حمایت های بیمه ای هم برای آنان به درستی تعریف نشده و از طرفی به منظور حمایت از این نوع کارگران، خلأ هایی به لحاظ قانونی هم وجود دارد. اما پیش از پرداختن به موضوع یاد شده، باید به این امر اشاره ای گذرا داشت که شغل های فصلی، دائمی نبوده و فقط در زمان های مشخصی از سال انجام می شود و قابل ذکر اینکه چنین کارگرانی، صرفا در طول دوره فعالیت شغلی خود و ارتباط با کارفرما از امتیازات قانون کار بهره مند می شوند.
البته برخی از صاحب نظران عنوان می کنند که مطابق قانون کار میان کارگران دائم و موقت و به تعبیری فصلی، تفاوتی وجود ندارد و تمامی آنها می توانند به صورت یکسان از مزایای قانون کار و تامین اجتماعی استفاده کنند. از سوی دیگر در پرداخت میزان دستمزد و بیمه میان دائمی ها و موقت ها هیچ نوع تبعیضی در کار نیست اما در مقام عمل این مسائل رعایت نمی شود و دولت صرفا هرگاه نیاز به بالا بردن آمار اشتغال داشته باشد، آنها را به منظور پیگیری اهداف سیاسی در شمار شاغلان به حساب می آورد، حال آنکه با شرایط فعلی یک کارگر فصلی در خوش بینانه ترین حالت ممکن، تنها چندماه در سال اشتغال دارد. گواه این ادعا ...

طراحی سایت و سئو توسط سپید پیام برتر سپیدان
Top